Microdata-analyse Jongeren INC – Overgezet

Doel van het project

De microdata-analyse is gericht op het detecteren van aanwijzingen voor het bestaan van belemmeringen voor sociaal functioneren van jongeren met een chronische aandoening. Het moet gaan om concreet meetbare punten waarop de participatie van jongeren met een chronische aandoening
achterblijft. Op basis hiervan stuurt het programma gericht uitnodigingen voor projectvoorstellen uit.

Over dit project

De micro-data-analyse is een systematische zoektocht in gekoppelde microdatabestanden met
participatiegegevens in verschillende maatschappelijke domeinen (zoals school, werk, sociale zekerheid, cultuur, sport, mobiliteit en zorg). Het onderzoek omvat tevens een verkenning van de mogelijkheden om effectieve projecten na afloop duurzaam te borgen

Looptijd

1 januari 2020 - 1 juli 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Significant APE

Projectleider

Maartje Gielen