11-jan-MoM-Muziektherapie-dementie

Miracles of Music

Over dit project

Miracles of Music biedt ouderen met dementie en hun naasten de mogelijkheid om de wonderbaarlijke kracht van muziek en muziektherapie te ervaren. En ook: deze zelf in te zetten tijdens momenten van zorg en aandacht.

Muziektherapie is een patiëntvriendelijke en waardevolle aanvulling op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod, met aandacht voor persoonlijke voorkeuren en de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie.

Miracles of Music organiseert inspirerende muzikale ontmoetingen. Door muziek worden positieve gedragsveranderingen gerealiseerd, waardoor de cliënt en mantelzorger meer welbevinden ervaren, meer sociaal gaan participeren en/of meer regie leren voeren over hun leven.

Doel van het project

Miracles of Music heeft als doel ouderen met dementie en hun (vaak eenzame) mantelzorgers op laagdrempelige wijze handvatten te bieden om zelf actief aan de slag te gaan met het gestructureerd inzetten van muziek tijdens momenten van zorg en aandacht.

Looptijd

1 januari 2019 - 31 december 2020

Projectlocatie

Amstelveen
Amsterdam
Almere
Utrecht en Rotterdam

1
Amstelveen
Amsterdam
Almere
Utrecht en Rotterdam

Contact

Organisatie

Happy Motion

Projectleider

Anna-Eva Prick

Volg ons