MOOFIE: Move smart! Header

MOOFIE: Move smart!

Over dit project

I.s.m. ouderen en zorgprofessionals gaan we een reeds ontwikkeld prototype van het product MOOFIE doorontwikkelen d.m.v. kwantitatief en kwalitatieve onderzoeken. We beogen hiermee een productieklaar product te realiseren dat geschikt is gemaakt om een brede groep ouderen op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier in beweging te brengen, vermaak te bieden en sneller te laten revalideren.

Doel van het project

Het doel van ‘MOOFIE’ is de technologische en functionele doorontwikkeling van een interactieve beweegstok (MOOFIE) voor en in co-creatie met ouderen.

Looptijd

25 juli 2016 - 31 oktober 2018

  • 1ddb261dde08d98028479d3700ad726e-00052a34
  • 4b83d793cf74cea27b90781f7d2a3bfc-001fc851
  • a986c08662cb0d7cf6edabd7fe3726d4-000ce859
  • f1386618044fe488c1cda0576e493f52-001c8091

Projectlocaties

Zwolle
Nederland

Oost-Groningen

1
Zwolle
Nederland
2
Oost-Groningen

Contact

Organisatie

Fittebedrijven.nl

Projectleider

Sanne Mariën

Volg ons