Foto Muziek op Reis Zuidwester

Muziek op reis 2019

Over dit project

Muziek op reis is een muzikale trektocht langs woning- en dagbestedingslocaties voor alle 1350 cliënten met een verstandelijke beperking van Stichting Zuidwester. Het is belangrijk dat de leden van een groep af en toe samen iets bijzonders kunnen ondernemen als onderbreking van de dagelijkse structuur. Het geeft positieve energie en stimuleert het groepsgevoel. De cliënten bepalen zelf de inhoud en de locatie van de uitvoeringen. Ouders, familie en cliëntvertegenwoordigers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het concert.

Doel van het project

Het doel van het project is om groepen cliënten met een verstandelijke beperking van Stichting Zuidwester met elkaar muziek te laten beleven. Ze bepalen zelf de inhoud en de locatie van deze uitvoeringen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het heel stimulerend kan werken om mensen met een verstandelijke beperking in contact te brengen met muziek. Tijdens het eerste project ‘Muziek op reis’ in 2017 is overduidelijk gebleken dat muziek deze mensen uit hun isolement haalt. Uitgangspunt bij deze opzet is dat door de woningen en dagbestedingslocaties zo veel mogelijk ouders, verwanten alsook buren en vrienden worden uitgenodigd om gezamenlijk de muziekuitvoering te beleven.

Looptijd

13 september 2019 - 6 oktober 2019

Projectlocatie

Muziek op reis vindt in alle Zuidwester regio's
zijnde Zuid-Holland Zuid
West-Brabant
Zeeland plaats.

1
Muziek op reis vindt in alle Zuidwester regio's
zijnde Zuid-Holland Zuid
West-Brabant
Zeeland plaats.

Contact

Organisatie

Stichting Vrienden van Zuidwester

Projectleider

Miranda Nooijen

Volg ons