gezinnen in hun kracht

Nieuw Welgelegen zet Utrechtse gezinnen in hun kracht

Over dit project

Dit project in de Utrechtse wijk Kanaleneiland leidt buurtbewoners op tot ambassadeurs. Zij staan dichter bij bewoners die het moeilijk hebben waardoor hun boodschap beter aanslaat. Deze ambassadeurs ondersteunen gezinnen bij bewegen, ontspannen, gezonde voeding, opvoeding, omgaan met stress en taalontwikkeling. Na een training helpen de buurtbewoners gezinnen met het vinden van mogelijkheden om hun ervaren gezondheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door prioriteiten te stellen, praktische tips te geven en door warme overdracht met organisaties in de wijk te realiseren.

Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn sleutelbegrippen. Dit is terug te zien in de manier van communiceren, in het tempo, in de plekken waar mensen samenkomen en in de stapsgewijze verbeteringen die het project nastreeft. Gesprekken starten met luisteren en leren begrijpen waar het gezin mee worstelt. Door de problematiek in groepsverband te bespreken, zien bewoners dat veel lotgenoten dezelfde problemen hebben.De insteek is positief: de nadruk ligt op wat de bewoners al goed doen. Spreken over wat beter kan, gebeurt in kleine stapjes. Het belang van goed luisteren werd al snel duidelijk in het project. Een van de buurtbewoners zei: ‘Natuurlijk zijn gezonde voeding, sporten en bewegen belangrijk. Maar ik ben nu bezig met het opvoeden van mijn kinderen, zorgen dat er brood op de plank komt’.

Bij gezinnen met een meervoudige (gezondheids)problematiek moeten eerst de voorwaarden helder zijn om tot een gezonde(re) levensstijl te komen. Dit inzicht is richtinggevend voor het project Nieuw Welgelegen.

Lees het artikel in het AD

Doel van het project

Het verbeteren van de ervaren gezondheid van gezinnen die het moeilijk hebben in Utrecht Kanaleneiland.

Looptijd

3 april 2016 - 1 oktober 2019

Projectlocatie

Utrecht Kanaleneiland

1
Utrecht Kanaleneiland

Contact

Organisatie

Stichting Nieuw Welgelegen

Projectleider

Erik van Marissing, Simon Ott

Volg ons