ndt2017

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

NDT 2017 Iedereen Perspectief op Werk

Resultaten

De jaarlijkse Nationale DenkTank heeft in 2017 haar analyses afgerond en gepresenteerd. De oplossingen die de Nationale DenkTank voor een aantal knelpunten heeft ontwikkeld hebben zij in een wervelende presentatie op 11 december 2017 gepresenteerd.

DoneerJeNetwerk
DoneerJeNetwerk is begin 2018 onderdeel geworden van Stichting Blendin onder Blendin Work.
Op dit moment werken 2 mensen fulltime aan het DJN project. Inmiddels zijn er 22 matches gemaakt tussen nieuwkomers en Netwerk Donateurs. 7 van deze nieuwkomers hebben inmiddels werk gevonden. De Netwerk Donateurs hebben hier indirect aan bijgedragen, door de nieuwkomers te begeleiden in  de zoektocht naar werk, te ondersteunen met hun CV, zelfvertrouwen en voorbereiding van gesprekken.

TalentenMapp
TalentenMapp is in het voorjaar van 2018 verder gegaan als bizzerd.work. Het idee is hetzelfde, alleen de naam is anders. In het voorjaar hebben 30 jongeren met ons een bizzerd.work gemaakt en met veel succes gebruikt voor het vinden van een passende stage of (bij)baan. Op dit moment zijn er bijna 100 jongeren met een bizzerd.work. Jongeren zijn heel positief over het gebruik, werkgevers reageren met veel enthousiasme als ze een bizzerd.work ontvangen. Op dit moment maken we met verschillende scholen, gemeenten, sociaal ondernemingen en jongerenorganisaties plannen hoe zij bizzerd.work de komende tijd kunnen gaan inzetten, om het perspectief op passend en duurzaam werk te vergroten.

Over dit project

De Nationale DenkTank (NDT) werkt jaarlijks met een team van ongeveer 20 academici gedurende vier maanden aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk vraagstuk. Het team werkt samen met deelnemers uit het veld en kan daarbij rekenen op de input van experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. De NDT 2017 wilde ditmaal antwoord geven op de vraag hoe we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo kunnen stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Met FNO als themapartner maken jongeren met een chronische aandoening specifiek onderdeel uit van de scope van NDT 2017.

Iedereen perspectief op werk’ was het thema waar de Nationale DenkTank in 2017 mee aan de slag gaat. Dit thema vroeg om kritisch onderzoek, keuzes, discussies en slimme oplossingen voor onze veranderende arbeidsmarkt. Met als centrale hoofdvraag: ‘Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?’

Looptijd

1 mei 2017 - 1 december 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact