Nieuwe wegen naar gezond leven Header

Meet the Parents

Over dit project

Almere Poort is een wijk in opbouw met nog weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Deze eenoudergezinnen kunnen zich aansluiten bij het platform Meet the Parents. Hier bouwen zij een netwerk op, wisselen ervaringen uit en hebben ruimte om te ontspannen.

Lees het interview met deelneemster Gabriella.

En het interview met opbouwwerker Silvia.

Of luister de podcast die we samen met Pharos maakten over het bereiken en betrekken van gezinnen bij dit project:

Empowerment en co-creatie

De activiteiten sluiten aan op de behoeften, noden, wensen en mogelijkheden van de eenoudergezinnen en zij zijn zelf intensief betrokken bij de uitvoering. De kracht van het project is dan ook empowerment en co-creatie.

Gezonde leefstijl en ervaren gezondheid

Als er ruimte is ontstaan bij de eenoudergezinnen worden de activiteiten uitgebreid naar de thema’s financiën, opvoeding, gezondheid en de sociale en fysieke omgeving, met als uiteindelijk doel het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de ervaren gezondheid.

Goed gesprek

Wijkprofessionals ondersteunen waar nodig bij het aanhaken bij wijkorganisaties, het regelen van ruimte en oplossingen vinden voor kinderopvang tijdens activiteiten. Een mooi voorbeeld is het uitje op moederdag naar een pannenkoekenhuis in Zeewolde. Terwijl de moeders druk met elkaar in gesprek waren, speelden de kinderen onder toezicht. Dit zorgde voor een ontspannen sfeer en maakte een goed gesprek mogelijk.

Structureel

Om een grotere doelgroep te bereiken en contacten te bestendigen worden regelmatig kleine evenementen georganiseerd en zijn er diverse activiteiten met een structureel karakter.

Doel van het project

Doel van het project is om in Almere Poort, in co-creatie met eenoudergezinnen, de gezondheid, fysieke en sociale omgeving, opvoeding en financiën van de gezinnen te verbeteren.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Almere Poort

1
Almere Poort

Contact

Organisatie

Stichting De Schoor

Projectleider

Myrthe Tienstra

Volg ons