Noaberkracht 2.0 Header

Naoberkracht 2.0

Over dit project

In Witteveen, een dorp met weinig voorzieningen en een sterk veranderende bevolkingssamenstelling (meer oud, minder jong), heeft Naoberkracht 2.0 een leefbaar thuis- en dorpsmilieu bevorderd voor én door ouderen. Het is een bewonersinitiatief, opgezet door twee ‘ambassadeurs’. Centraal staat het inzetten van de eigen en de dorpskracht en het vergroten van de zelfredzaamheid door het bevorderen van de ‘samenredzaamheid’.

Bekijk het beeldverhaal van deelnemer Henk.

En het beeldverhaal van projectleider Roos.

Looptijd

1 oktober 2016 - 1 april 2018

Resultaten

Naoberkracht heeft de vraagverlegenheid doorbroken. De inwoners hebben een grotere zelfstandigheid gekregen en de sociale samenhang is vergroot. Ook is er sprake van een sterker eigen netwerk, meer informele zorg en voorzieningen op dorpsniveau. Dorpsgenoten kijken op eigen initiatief meer om naar elkaar. Doordat de initiatiefnemers ook bewoners van Witteveen zijn, zijn ze vertrouwd en benaderbaar en een continue factor voor langere tijd.

Er zijn 189 oudere dorpsbewoners bereikt. Met dit project is de levenskwaliteit van Witteveense ouderen verhoogd, doordat ze nu actiever de regie over hun (toekomstige) situatie pakken en blijven houden.

Het project heeft in 2017 de dorpsvernieuwingsprijs gewonnen (uitgereikt door de P10). In 2018 ontving Naoberkracht de Europese award voor bijzondere prestatie van dorpsontwikkeling.

Bekijk hier een blauwdruk van het project.

Projectlocatie

Witteveen
Nederland

1
Witteveen
Nederland

Contact

Organisatie

Dorpsbelang Witteveen

Projectleider

Roos Glastra

Volg ons