oefen je vitaal 2

Oefen je vitaal!

Over dit project

Ouderen stimuleren om gezond oud te worden en hun sociale contacten uit te breiden zijn belangrijke onderwerpen waar de ouderenbonden PCOB en Unie KBO zich mee bezighouden. In het project Oefen je vitaal! wordt het werken aan de conditie gekoppeld aan het ontmoeten van andere ouderen. Samen houden ze elkaar gemotiveerd om thuis oefeningen uit te voeren die aan de eigen capaciteiten en doelstellingen zijn aangepast. De kracht van het programma zit erin dat iedereen (die niet van een rolstoel afhankelijk is), ongeacht de fysieke conditie, aan het programma mee kan doen en dat het nog gezellig is ook!

In het project worden vitale ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren. Doordat de cursussen door ouderen zelf worden georganiseerd is de drempel om mee te doen laag. Daarnaast zijn de oefeningen zo samengesteld dat de deelnemers deze makkelijk in hun dagelijkse routine kunnen opnemen. De Oefen je Vitaal! bijeenkomsten helpen om thuis zelfstandig aan de slag gaan met het Oefen je vitaal! oefenboek, dat door het Radboud UMC is ontwikkeld.

Doel van het project

Het doel van Oefen je vitaal! is ouderen uitnodigen tot laagdrempelige beweegactiviteiten en sociaal contact.

Looptijd

1 mei 2016 - 1 april 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

PCOB

Projectleider

Marja Cevaal

Volg ons