102.518

OldStars – meer met migrantenouderen

Over dit project

Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Deelnemers van OldStars voetballen volgens het walking football-principe, waarbij er niet mag worden gerend. Dit om blessures te helpen voorkomen. Via walking football kunnen ouderen niet alleen werken aan hun lichamelijke conditie maar ook hun sociale netwerk versterken. De OldStars-aanpak levert ouderen meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger.

Stichting Nationaal Ouderenfonds wilde meer migrantenouderen betrekken bij OldStars walking football. Juist voor deze doelgroep, die niet altijd opgevoed is met het belang van gezond leven en voldoende bewegen, kan OldStars veel toegevoegde waarde hebben.

Bekijk ook het project OldStars.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Resultaten

Inmiddels spelen 380 migrantenouderen OldStars walking football bij 31 teams. De opgedane kennis en ervaring met het inschakelen en betrekken van deze doelgroep biedt een goede basis om de komende jaren op te schalen in aantallen en te investeren in kwaliteit en variatie.

Bekijk de resultaten van een enquête onder de deelnemers.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Projectleider

Johan Annema

Volg ons