Online meedoen in de buurt Header

Online meedoen in de buurt

Over dit project

Hoofddoel van het project Online meedoen in de buurt was ouderen op eigen kracht mee te laten doen in de buurt door middel van het platform MijnBuurtWelzijn en offline ondersteuning in de vorm van trainingen, middelen en begeleiding van buren en leeftijdsgenoten.

Looptijd

1 oktober 2016 - 1 december 2017

Resultaten

500 Ouderen zijn bereikt en BuurtWelzijn verwacht meer en meer ouderen te gaan betrekken. Juist door de combinatie van online en offline middelen heeft de organisatie de doelgroep goed kunnen betrekken binnen het sociale buurtnetwerk. Vrijwel alle activiteiten lopen nu nog door: een duurzaam resultaat.

De volgende instrumenten zijn ontwikkeld:

Een app: MijnBuurtAgenda

Een methodiekbeschrijving over het betrekken van 65-plussers bij digitale (buurt)platforms

Projectlocatie

Utrecht
Nederland

1
Utrecht
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting BuurtWelzijn

Projectleider

Marit Oude Engberink

Volg ons