ontregel

Ontregel!

Over dit project

Ontregel! is een bordspel dat aan de hand van vragen inzichtelijk maakt welke regels er zijn opgesteld binnen leefgroepen, behandelgroepen of gezinnen met jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Het spel wordt ontwikkeld om inzicht te krijgen in de actualiteit van regels op een bepaalde locatie. Is de regel nog van toepassing, kan hij afgeschaft worden of omgezet worden in een afspraak? Het spel is in te zetten binnen elke groep maar met name bij mensen met een licht verstandelijke beperking wordt een grote meerwaarde verwacht.

Ontregel! draagt bij aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, meer regie bij hulpvragers, een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee aan verbetering van kwaliteit van leven.

Doel van het project

De autonomie van jongeren met een LVB vergroten met het bordspel Ontregel!

Looptijd

1 juni 2018 - 1 mei 2019

Projectlocatie

Zorggroep Alliade
Trambaan
Heerenveen
Nederland

1
Zorggroep Alliade
Trambaan
Heerenveen
Nederland

Contact

Organisatie

Zorggroep Alliade Leeuwarden

Projectleider