OOPOEH Header

Sociale activering van alleenstaande ouderen met een beperking

Over dit project

Stichting OOPOEH genereert een win-win-win voor alle drie de partijen die bereikt worden. Ten eerste krijgen ouderen gezelschap van een vast oppasdier en daarmee ook meer beweging. Ten tweede krijgen de huisdieren het gezelschap en de aandacht die ze nodig hebben. Ten slotte hebben baasjes een liefdevolle en betrouwbare oppas voor hun huisdier. Vooral voor de ouderen is het project heel waardevol gebleken. Uit een impactanalyse is gebleken dat bij 82% van de deelnemers door het oppassen hun humeur verbetert, dat bij 71% de fysieke beweging toeneemt en dat 72% meer contact heeft met mensen uit de buurt. En er is sprake van wederkerigheid. Deelnemers doen meer dan enkel ontvangen, ze kunnen ook daadwerkelijk iets nuttigs terugdoen, zowel voor het huisdier als voor het baasje. Stichting OOPOEH blijft bemiddelen zolang de ouderen kunnen en willen oppassen. Het project gaat dus gewoon door, zolang er huisdieren zijn die een oppas kunnen gebruiken en er ouderen zijn die dit gezellig vinden! 

Doel van het project

Onze doelstellingen in het kort:
-­ bereiken van kwetsbare ouderen.
-­ Een deel van deze ouderen als deelnemer verbinden aan Stichting OOPOEH. Deze ouderen worden geworven, ingeschreven, gescreend en begeleid door Stichting OOPOEH zodat zij gematcht kunnen worden aan een gezin met huisdier.
-­ Organiseren van 8-­12 uitjes per jaar zodat deze nieuwe leden van Stichting OOPOEH elkaar onderling leren kennen, sociale contacten opdoen en we Stichting OOPOEH zo per regio op de kaart kunnen zetten.
-­ Er wordt een medezeggenschapsraad opgezet
-­ Er worden ambassadeurs geworven die op vrijwillige basis lokaal ouderen en welzijnsinstanties zullen benaderen, informeren over Stichting OOPOEH en lokale informatiebijeenkomsten en activiteiten zullen organiseren (denk aan uitjes, beurzen maar vooral ook aan inhakers op lokale bijeenkomsten/markten gericht op ouderen).
-­ Ontwikkelen toolkits voor vrijwilligers, ambassadeurs, medezeggenschapsraden en partnerorganisaties.

Looptijd

1 oktober 2015 - 1 juli 2017

Resultaat

Lees hier de eindrapportage over de impactmetingen van OOPOEH gedaan in 2015 en 2016.

Activiteiten

Het koppelen van ouderen aan gezinnen met huisdieren is de voornaamste en belangrijkste taak van Stichting OOPOEH. Het zoeken naar de juiste ‘match’ voor een oudere vereist een goede werkwijze. Dit begint bij een screening waarbij zowel gezinnen over hun huisdieren en de ouderen worden ondervraagd naar hun achtergrond, wensen en beperkingen waar wij rekening mee moeten houden. Dit doen wij altijd op persoonlijke wijze omdat wij hebben gemerkt dat dit contact de sleutel is tot een succesvolle match.
Voor alle OOPOEH’s organiseert Stichting OOPOEH 8 tot 12 keer per jaar uitjes. Uit waardering en als beloning omdat zij zich inzetten als OOPOEH voor de huisdieren en gezinnen. Maar voornamelijk om de OOPOEH’s onderling met elkaar in contact te brengen en vriendschap te laten sluiten. Doordat zij de interesse voor huisdieren met elkaar delen is er aanleiding genoeg om gezellig met elkaar in gesprek te gaan.
De OOPOEH’s leven toe naar de uitjes en houden hier opnieuw gespreksstof aan over waar zij gezamenlijk nog lang uit kunnen putten.

Projectlocaties

Noord-Holland
Nederland

Zuid-Holland
Nederland

1
Noord-Holland
Nederland
2
Zuid-Holland
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting OOPOEH

Projectleider

Liesbeth Noorman