Op Koers Online Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Op Koers Online

Resultaten

Het project betreft een onderzoek naar de effectiviteit van twee online groepscursussen genaamd Op Koers Online, voor jongeren met een chronische ziekte en voor ouders. De cursussen bestaan uit zes wekelijkse bijeenkomsten begeleid door twee psychologen. Het doel is het voorkomen en verminderen van psychosociale problemen. Deelnemers zijn verdeeld over twee groepen; de cursusgroep en de wachtlijstgroep. Alle deelnemers hebben vier keer een vragenlijst ingevuld. De vragenlijsten van deelnemers uit de cursusgroep worden vergeleken met de vragenlijsten van deelnemers uit de wachtlijstgroep om te onderzoeken of de cursus het gewenste effect heeft. Onderdeel van het onderzoek was een evaluatievragenlijst ingevuld de cursusgroep. Hieruit blijkt dat zowel jongeren als ouders zeer positief zijn over de cursus. Een groot pluspunt voor beide groepen is het delen van ervaringen en tips met lotgenoten, en het feit dat deelname vanuit huis kan. De resultaten met betrekking tot de effectiviteit worden in 2020 verwacht.

Over dit project

In de Op Koers Online cursussen deelden jongeren (12–18 jaar) met een chronische ziekte ervaringen en leren ze omgaan met de lastige situaties rondom hun ziekte. Ook voor ouders (van kinderen van 0–18 jaar) zijn er aparte groepscursussen. In dit project werd door middel van een gerandomiseerde studie, waarbij meerdere ziekenhuizen samenwerken, getoetst of deze groepscursussen een gunstig effect hebben op het psychosociale welbevinden van jongeren en ouders.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Emma Kinderziekenhuis (EKZ)

Projectleider

Prof. Dr. Marta Grootenhuis