Kinderen spelen buiten met verf.

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Resultaten

Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben in samenwerking met ouders en professionals een reflectietool over integrale zorg ontwikkeld. De reflectietool is bedoeld voor professionals die werken voor gezinnen met een kind met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. De reflectietool biedt professionals inspiratie en handvatten voor het realiseren van integrale zorg en ondersteuning.

De reflectietool bestaat uit:

  1. (Film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren en waar zij behoefte aan hebben;
  2. Inspirerende praktijkvoorbeelden;
  3. Tips om zelf mee aan de slag te gaan;
  4. Een mindmap om samen met het gezin alle zorg en ondersteuning in beeld te brengen.

Alle professionals rondom gezinnen met een kind met een chronische aandoening kunnen de reflectietool gebruiken voor persoonlijke reflectie en inspiratie, reflectie met het gezin, reflectie met collega’s en reflectie met partners in de regio.

Over dit project

De zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke chronische aandoening is vaak nog onvoldoende integraal georganiseerd. Hierdoor worden ouders (over) belast met het coördineren van alle zorg. In dit project ontwikkelde Vilans en het NJi in nauwe samenwerking met ouders en professionals een tool voor de organisatie van zorg aan kinderen met een chronische aandoening. Specialisten in het ziekenhuis en de GGZ en professionals in wijk- en schoolteams kunnen de tool gebruiken voor het gezamenlijk realiseren van integrale zorg en ondersteuning. De tool werd als proef geïmplementeerd in drie regio’s in het land.

Looptijd

1 april 2017 - 30 september 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact