shutterstock_27256336

Ouderdom komt met vragen

Over dit project

Het project Ouderdom komt met vragen bood een aanpak voor een specifieke groep ouderen, met specifieke behoeften: ouderen met een migrantie-achtergrond die in een bijzonder kwetsbare positie verkeren qua (beleefde) gezondheid, sociaal-economische status en sociaal netwerk. Het project beoogde sociaal isolement van deze ouderen tegen te gaan, hun zelfredzaamheid te vergroten en ondersteuning te bieden bij zingeving en levensvragen.

Looptijd

1 oktober 2017 - 31 oktober 2018

Resultaten

Ouderdom komt met vragen zette de bewezen effectieve MOTTO methodiek in: ouderen werden gekoppeld aan getrainde vrijwilligers die affiniteit hebben met hun religieuze en culturele identiteit. Zij gingen wekelijks bij de ouderen op bezoek. De aanwezigheid van de vrijwilliger en het wekelijkse gesprek doorbraken het sociale isolement. Hiernaast werden voor een bredere groep ouderen informatiebijeenkomsten georganiseerd over diverse thema’s die relevant zijn voor hun participatie in de samenleving.

Met het project beoogde SPIOR:
– migrantenouderen te ondersteunen bij zingeving en levensvragen;
– daarmee hun vaardigheden ter zelfredzaamheid te vergroten;
– het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen mede mogelijk te maken;
– sociaal isolement en eenzaamheid onder deze ouderen tegen te gaan;
– vrijwillige inzet te bevorderen, alsmede de afstemming tussen vrijwillige inzet en professionele ondersteuning in de zorg voor ouderen;
– het contact tussen generaties te bevorderen.

In totaal hebben 153 ouderen deelgenomen aan het project. Zij zijn gekoppeld aan een van de 96 vrijwilligers. Er zijn 37 informatiebijeenkomsten georganiseerd, met in totaal 731 deelnemers.

De insteek van het contact tussen ouderen en vrijwilligers was spreken over zingeving en levensvragen. Bij deze doelgroep blijkt het eerst nodig en nuttig te zijn om, voordat men aan dat gesprek toekomt, eerst andere, meer praktische vragen en behoeften te signaleren en te bespreken (zoals rond gezondheid of financiën).

Onderzoek van de Erasmus Universiteit laat zien dat de aanpak deze groep effectief bereikt en ondersteunt. SPIOR heeft de noodzaak voor aandacht voor de specifieke behoeften van deze groep geagendeerd bij lokale overheid en diverse organisaties in zorg, welzijn en onderwijs.

Projectlocatie

Rotterdam-Rijnmond

1
Rotterdam-Rijnmond

Contact

Volg ons