Participatiematrix rollen voor handleiding

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Participatiematrix

Resultaten

Participatie van jongeren in onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Wel zijn jongeren vaak “subject” van studie, maar de stem van jongeren wordt zelden gehoord in het cyclische proces van onderzoek doen, zoals bij de prioritering van onderzoeksonderwerpen, opzet en uitwerking van onderzoek, en interpretatie van de resultaten. In het programma Zorg én Perspectief heeft FNO de ontwikkeling van de Participatiematrix ondersteund. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie) heeft samen met de BOSK de Participatiematrix ontwikkeld. Deze is bedoeld om samenwerking met de doelgroep (ervaringsdeskundigen: patiënten, mensen met een beperking, jongeren, naasten, etc) in (onderzoeks)projecten te bevorderen. De Participatiematrix is een middel voor projectleiders en onderzoekers om met ervaringsdeskundigen het gesprek aan te gaan over gewenste rollen. Om het gebruik van de Participatiematrix te bevorderen en samenwerking in (onderzoeks)projecten te faciliteren zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld: de Participatiematrix met korte uitleg, handleiding, invulversie, checklist, en een animatiefilmpje. Deze zijn allemaal te vinden op de website van de participatiematrix.

Over dit project

In dit project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de BOSK is een methode ontwikkeld die tot doel heeft de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met een beperking te ondersteunen. Deze methode is bedoeld voor onderzoekers en projectleiders om met jongeren (of ouders, patiënten, naasten) het gesprek aan te gaan over hun (gewenste) rol, én daarop terug te kijken. Daarnaast heeft het tot doel onderzoekers en projectmedewerkers te ondersteunen in het expliciet vormgeven van jongerenparticipatie, zodat dit minder vrijblijvend plaats zal vinden.

Looptijd

1 december 2016 - 31 oktober 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Projectleider

Marjolijn Ketelaar