SAEYS_vanabbe_Pilot_Onbeperkt_Genieten_GT5R0141

Prikkelarm & Cultuur

Over dit project

Stichting Onbeperkt Genieten staat voor inclusie in de cultuursector, specifiek voor mensen met onzichtbare beperkingen en een lage tolerantie voor prikkels. De stichting zet zich in voor meer bewustwording en draagvlak bij culturele instellingen ten aanzien van toegankelijkheid en een prikkelarm aanbod.

In het project Prikkelarm & Cultuur wordt samengewerkt met twaalf culturele instellingen om een structureel prikkelarm cultuuraanbod te realiseren, dat ook na afloop van het project blijft bestaan. De insteek is om musea, (film)theaters en podia te begeleiden bij het zelfstandig organiseren van prikkelarm aanbod. De culturele instellingen zijn zo in staat hun aanbod structureel toegankelijk te maken voor mensen met een prikkelverwerkingsstoornis.

Onbeperkt Genieten organiseert ook inspiratiebijeenkomsten om meer bewustwording te creëren voor de noodzaak van prikkelarm aanbod.

Doel van het project

Het doel van het project Prikkelarm & Cultuur is het structureel inbedden van prikkelarm aanbod bij culturele instellingen. Stichting Onbeperkt Genieten biedt advies, expertise en kennis voor culturele instellingen, zodat prikkelarm aanbod onderdeel wordt van hun programma. Van 2019 tot 2021 worden twaalf advies- en trainingstrajecten uitgevoerd en tien inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor meer bewustwording in de culturele sector en bij beleidsmakers.

Looptijd

1 augustus 2019 - 28 februari 2021

Projectlocatie

Nederland

1
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Onbeperkt Genieten

Projectleider

Iris van Heesch

Volg ons