Bakkie en Beppen

Bakkie en Beppen

Over dit project

Het project Bakkie en Beppen is een verspreidend project, waarin de methodiek van het project MeeDoen breed is ingezet.

Looptijd

24 januari 2017 - 31 december 2017

Resultaten

Het belangrijkste effect van Bakkie en Beppen is de verbinding en vergrote betrokkenheid tussen ouderen in de wooncomplexen én in de buurt. Mensen willen weer iets doen voor elkaar. Sommige worden bevrijd uit de eenzaamheid door regelmatig ergens naar uit te kunnen kijken. Doordat de ouderen elkaar zien op de koffie, bij activiteiten in de wijk en tijdens uitstapjes, zijn ze niet langer vreemden voor elkaar. Ze betrekken elkaar bij de activiteiten, houden elkaar een beetje in de gaten en leven met elkaar mee.

Er vindt ook kruisbestuiving plaats: een groeiend aantal bewoners bezoekt ook Bakkie en Beppen in andere complexen dan waar zij zelf wonen. Een mooi resultaat is ook de vroegsignalering voor de welzijnswerker.

Bakkie en Beppen wordt uitgevoerd op 22 locaties door in totaal 8 organisaties. Het aantal locaties is nog steeds groeiende. Zeker 250 bewoners doen maandelijks mee.

De volgende instrumenten zijn ontwikkeld:

1. Een korte en pakkende methodiekbeschrijving, vormgegeven in een methodiekmagazine van tien pagina’s met toolkit, tips en tricks van hetgeen is geleerd, en welke dromen wel en niet zijn uitgekomen. Hiervoor zijn interviews gehouden met de betrokken ouderen, zowel met de ambassadeurs als met de deelnemers, zodat het echt hún verhaal is geworden.
2. Een workshopmodule voor kennisoverdracht van de ervaringen die zijn opgedaan. De workshop wordt samen met een van de senior-ambassadeurs gegeven. 31 Organisaties hebben de workshop gevolgd. Er zijn ook organisaties die zonder training direct met het ontwikkelde materiaal aan de slag zijn gegaan.

Projectlocatie

Rotterdam
Nederland

1
Rotterdam
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Radar Wmo diensten

Projectleider

Cindy Vos