Programma Meedoen Header

MeeDoen

Over dit project

Doel van MeeDoen was het opzetten van een activiteitenprogramma voor en dóór ouderen. De ouderen werden uiteindelijk zelf eigenaar van het project en werden daartoe begeleid en opgeleid. De kern van de activiteiten zijn de koffieochtenden Bakkie en Beppen in seniorencomplexen. Deze worden geleid door senior-ambassadeurs, met enige ondersteuning van een professional. De methodiek die in MeeDoen is opgezet en uitgeprobeerd, is breed ingezet in het project Bakkie en Beppen.

Looptijd

3 augustus 2015 - 31 augustus 2017

Resultaten

Het belangrijkste effect van MeeDoen is de verbinding en vergrote betrokkenheid tussen ouderen in de wooncomplexen én in de buurt. Er zijn veel ouderen bereikt en er zijn veel contacten ontstaan. Mensen willen weer iets doen voor elkaar. Sommige worden bevrijd uit de eenzaamheid door regelmatig ergens naar uit te kunnen kijken. Doordat de ouderen elkaar zien op de koffie, bij activiteiten in de wijk en tijdens uitstapjes, zijn ze niet langer vreemden voor elkaar. Ze betrekken elkaar bij de activiteiten, houden elkaar een beetje in de gaten en leven met elkaar mee.

MeeDoen ontwikkelde een methodiek om ouderen te ondersteunen om zelf het sociaal contact met hun buren te versterken en een activiteitenprogramma op te zetten. De methodiek is vormgegeven in een methodiekmagazine van tien pagina’s met toolkit, tips en tricks van hetgeen is geleerd, en welke dromen wel en niet zijn uitgekomen. Hiervoor zijn interviews gehouden met de betrokken ouderen, zowel met de ambassadeurs als met de deelnemers, zodat het echt hún verhaal is geworden. Klik hier voor de methodiek.

Projectlocatie

Rotterdam
Nederland

1
Rotterdam
Nederland

Contact

Organisatie

WMO Radar

Projectleider

Cindy Vos