shutterstock_451314655 (1)

QULI: Sociaal netwerk met Beeldbellen

Over dit project

In dit project gaan wij uit van het bestaande platform Quli (www.quli.nl). In het platform zitten tal van functionaliteiten en tools om sociale interactie en zelfredzaamheid mogelijk te maken. Maar we concentreren ons op de functionaliteit om een sociaal netwerk te vormen en de beeldbelfunctie die het vormen en onderhouden van sociale netwerken ondersteunt. Hoewel er al veel gebruikers zijn (meer dan 10.000) van het platform, blijven ouderen achter. Wij willen het gebruik van technologie bij ouderen stimuleren door beter begrip van de drempels van ouderen en het aanpassen van de beeldbelfunctie in het platform Quli, zodat deze voldoet aan de wensen van ouderen

Doel van het project

De doelen van ‘QULI’ zijn:
• Een groep van ten minste 20 ouderen die een verrijkt sociaal leven heeft door middel van beeldcontact op afstand (gemeten in een voor- en nameting, gevraagd aan de ouderen zelf en het netwerk)
• Een online platform, nl Quli, dat met de beeldbelfunctie voldoet aan wensen en eisen van ouderen en waarmee ouderen kunnen werken. Alle ouderen in Nederland die thuis wonen krijgen tegen minimale kosten beschikking over Quli, met de nieuwe beeldbelfunctie en eventuele andere aanpassingen die nodig zijn om het platform te laten werken voor ouderen.
• Een rapport met drempels en bevorderende factoren (wat werkt wel goed bij deze groep?) die ouderen ervaren bij het gebruik van een online platform om sociale contacten te onderhouden en te versterken. Deze resultaten worden openbaar gemaakt en zijn te gebruiken voor andere partijen, zodat zij daar ook hun voordeel mee kunnen doen en zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de beleving en vaardigheden van ouderen.
• Een rapport met inzichten in hoe de begeleiding vorm te geven van ouderen die met nieuwe technologie aan de slag gaan om hun sociale netwerk te vergroten, versterken en te onderhouden.
– na dit project, dat als voorbeeldcasus kan dienen, verwachten wij een versnelling van gebruik van verschillende technologische hulpmiddelen en beeldbellen onder ouderen

Looptijd

20 juli 2016 - 1 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Quli BV

Projectleider

Sascha Honing

Volg ons