Rijden voor Elkaar Header

Rijden voor Elkaar

Over dit project

Het idee achter het project “Rijden voor Elkaar” (Weer samen fietsen) is om voorbereidingen te treffen om berijders van invalide voertuigen en scootmobielen in de gelegenheid te stellen fietsroutes te filmen met een eenvoudige opnamekit en deze te uploaden naar een landelijke catalogus, net als Youtube. Zij zijn ter plaatse, bekend met de omgeving en kunnen opnametijdstippen flexibeler hanteren afhankelijk van weersomstandigheden. Met het creëren van deze vorm van user-generated-content ontstaat een leuke en waardevolle vorm van tijdsbesteding voor deze groep mensen. Zij zullen daarmee andere kwetsbare ouderen helpen om in beweging te blijven. Deze ouderen kunnen namelijk fietsen op een zogenaamde Difiets. Met de Difiets wordt de motivatie om te bewegen gestimuleerd. Op een TV-scherm voor een hometrainer of eenvoudig traptoestel worden fietsroutes getoond die in de directe omgeving van de gebruiker zijn opgenomen. De afspeelsnelheid wordt bepaald door een sensor aan de trapper. Sneller trappen betekent dat het beeldmateriaal ook sneller gaat. De gebruiker gaat op in de herkenbare beelden en beleeft het fietsen alsof hij echt buiten is. Het plezier bij het Difietsen blijkt uit het feit dat gebruikers zelfstandig in staat zijn hun volledige (voorgeschreven) bewegingsoefeningen te voltooien. Deze positieve werking is vanuit diverse onderzoeken bevestigd.

“Rijden voor Elkaar” is binnenkort voor iedereen te beleven. Je neemt een fietsroute op met je smartphone, stuurt hem op en adresseert hem aan je vader of moeder. Als deze inlogged staat jouw video bovenaan. Klaar om te worden gefietst.

Doel van het project

In het pilotproject “Rijden voor Elkaar” (Weer samen fietsen) zullen minimaal 50 kwetsbare ouderen fietsvideo’s beoordelen en gedurende 3 maanden minimaal 2x per week een virtuele fietstocht van 15 tot 30 minuten rijden ten einde op plezierige wijze bewegingsoefeningen te doen ter bevordering van hun kwaliteit van leven.

Looptijd

31 augustus 2016 - 31 maart 2018

Resultaten

Lees hier een interview met een enthousiaste gebruiker  van de virtuele fietsomgeving en bekijk hier de flyer van ‘fietsen met elkaar’.

Projectlocatie

Blaricum, Nederland

1
Blaricum, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting BOZ

Projectleider

Ron Otten