Rookvrij Haarlem Oost Header

Rookvrij Haarlem Oost

Over dit project

Dat roken ongezond is, is bekend. Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost wil kinderen meer kansen geven om rookvrij op te groeien. Dat is direct van invloed op hun gezondheid en ook in de toekomst. Kinderen die rookvrij opgroeien zullen minder snel zelf gaan roken. Hoe kun je hier als professional het gesprek over aangaan met ouders? Roken is vaak niet het enige probleem en cultureel verankerd. Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost wil met ouders en professionals in de wijk manieren ontdekken en ontwikkelen om samen te werken aan rookvrije huishoudens.

Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost is een integrale wijkaanpak. Centraal in de aanpak staan de interventie Rookvrij Opgroeien en de Rookvrij Regisseur. Rookvrij Opgroeien wordt versterkt met een gezinscontract voor een rookvrij huishouden. De Rookvrij Regisseur werkt tegelijkertijd aan een Rookvrije wijk. Dat gebeurt via een lokale mediacampagne, het zo rookvrij mogelijk maken van de wijk en laagdrempelige stoppen-met-roken cursussen.

In de eerste projectfase heeft een onderzoeker rokende ouders, kinderen van 10-11 jaar en professionals geïnterviewd. Vervolgens werkt Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost aan maatregelen voor een rookvrije leefomgeving, aanpassing van regels, voorlichting over de invloed van meeroken en campagnes in de wijk. Professionals uit verschillende vakgebieden zoals verloskundigen, artsen, opvoedondersteuners, welzijnswerkers en leerkrachten leveren hier een bijdrage aan.

Ook al is het project recent gestart, er is veel enthousiasme onder de professionals en de gemeente. Wethouder Jur Botter wil graag optreden als verbinder. Dit enthousiasme is een belangrijke voorwaarde om samen te werken aan meer rookvrije huishoudens en normverandering in de wijk. De intensieve wijkaanpak in combinatie met het draagvlak zijn twee belangrijke succesfactoren.

Doel van het project

Doel van het project is om een rookvrije (thuis) omgeving te realiseren voor alle kinderen in Haarlem Oost. Hiervoor wordt de interventie Rookvrij opgroeien versterkt en intensief geïmplementeerd.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019