Samen aan de slag Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Samen aan de slag

Resultaten

Er zijn vijf lokale trajecten uitgevoerd waar in totaal 50 jongeren met een chronische aandoening en 60 plattelandsjongeren aan deelgenomen hebben. Per traject is samengewerkt met een plattelandsjongerenvereniging, zijn werkgroepen van jongeren met en zonder aandoening gevormd en is de activiteit georganiseerd.

De werkgroepen hebben ieder in vijf bijeenkomsten gezamenlijk een activiteit bedacht, opgezet, georganiseerd en uitgevoerd. Dit traject werd begeleid door de projectmedewerker van Plattelandsjongeren.nl waarbij de talenten van de jongeren zijn benut. Ter afsluiting van ieder traject heeft er een evaluatie plaatsgevonden.

Dankzij Samen aan de Slag zijn twee doelgroepen die normaliter minder snel in aanraking komen met elkaar in verbinding gebracht. De deelnemers hebben kennis gemaakt met elkaar en er zijn nieuwe blijvende contacten en vriendschappen gelegd. De deelnemers hebben ervaren dat je slechts met kleine aanpassingen de activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. Je moet er wel aandacht aan besteden, maar voor alles was een oplossing mogelijk. Na de afronding hebben de jongeren zelf, van alle vijf de trajecten, vervolgactiviteiten bedacht en georganiseerd.

Plattelandsjongeren.nl heeft haar methodiek omgezet tot een brochure genaamd: “Samen aan de Slag: De leukste methode voor het organiseren van een geslaagde activiteit!” Hiermee hoopt Plattelandsjongeren.nl andere professionals en jongeren te stimuleren en ondersteunen in het organiseren van een activiteit.

Over dit project

‘Samen aan de Slag’ verbindt plattelandsjongeren en jongeren met een chronische beperking door gezamenlijk activiteiten te organiseren en dit structureel in te bedden, waardoor jongeren met een chronische beperking op sociaal domein kunnen participeren in de maatschappij.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Looptijd

1 januari 2016 - 1 januari 2018