samen gezond eten en bewegen

Samen Gezond Eten en Bewegen

Over dit project

Twee achterstandswijken in Rotterdam werken aan verbetering van de sociaal economische situatie van gezinnen met de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB). Vrouwen zijn binnen het gezin meestal bepalend voor wat er gegeten wordt en zij beïnvloeden zo ook de kinderen. Door deze vrouwen kennis bij te brengen over bewegen en gezonde voeding worden zij ‘ambassadeurs’ voor hun gezinnen en omgeving.

De kracht van het project is de gefaseerde aanpak. Samen Gezond Eten en Bewegen start met lessen gegeven door betrokken professionals. In fase twee volgt een coachingstraject waarin de vrouwen kennis en vaardigheden leren overdragen binnen de eigen groep. Ten slotte gaan zij lesgeven aan een nieuwe groep deelnemers. Het begeleidende team van professionals en communitybuilders ondersteunt de vrouwen bij de obstakels die zij tegenkomen.

Door samenwerking met de Taskforce Tegenprestatie van Crooswijk en Bloemhof worden vrouwen bereikt die nauwelijks de deur uitkomen. Doordat zij zich veilig voelen in de groep komen ze uit hun isolement. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Door middel van een app-groep wisselen ze ideeën, zorgen en gezonde tips uit.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2019

Resultaten

Bekijk hier de Factsheet Samen Gezond Eten en Bewegen.

Lees hier het evaluatie-onderzoek.

Het project Samen Gezond Eten en Bewegen heeft in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Crooswijk in de periode 2016-2019 53 vrouwen als ervaringsdeskundigen opgeleid. Zij hebben allemaal een positieve gedragsverandering doorgemaakt op het gebied van een gezonde leefstijl. Daarnaast zijn ze in staat de opgedane kennis en vaardigheden in de vorm van beweeglessen over te brengen op hun gezinnen en eigen (culturele) achterban.

Deze ervaringsdeskundigen en de 471 deelnemers uit de twee lage SES-wijken hebben kennis gemaakt met de positieve effecten van bewegen en gezond eten. Ze hebben significant positieve resultaten bereikt in gewichtsreductie en een betere gezondheidservaring. Daarnaast bewegen ze meer, eten ze gezonder en participeren ze meer in de maatschappij.

De communitybuilder fungeert binnen de interventie als vertrouwenspersoon en spin in het web, zodat ervaringsdeskundigen en hun deelnemers eventueel worden doorverwezen naar voor hen passende instanties.

Dit alles kon bereikt worden met ondersteuning van een netwerk van professionals en beleidsmakers uit de welzijns- en zorgsector en gemeentelijke instanties. Ze werken zodanig samen dat de deelnemers van SGEB goed ondersteund worden bij het bereiken van een gezonde leefstijl, en ook op gebieden als schuldenproblematiek en taalachterstand.

Er zijn afspraken gemaakt waarin de betrokken samenwerkingspartijen beloven dat ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het voortzetten van het project, borging op de langere termijn en uitbreiding naar andere wijken.

marjo van hal en meike los

Lees hier een interview met projectleiders Marjo van Hal en Meike Los

Projectlocatie

Rotterdam

1
Rotterdam

Contact

Organisatie

Gezonde Leefstijl Company

Projectleider

Meike Los, Marjo van Hal

Volg ons