Samen sterk optimale zorg kinderen met hersentumor Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-12 jaar

Samen sterk optimale zorg kinderen met hersentumor

Resultaten

Veel kinderen met een hersentumor krijgen problemen met bijvoorbeeld tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook kunnen zij lichamelijke gevolgen van de ziekte en/of behandeling hebben. Zij hebben dan ook vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig.

Vilans, de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) hebben kwaliteitscriteria en een verwijsgids ontwikkeld, in nauwe samenwerking met kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kwaliteitscriteria geven aan waar de zorg aan moet voldoen vanuit het perspectief van kinderen en ouders. Doel hiervan is de dialoog op gang brengen tussen kinderen, ouders en professionals over de kwaliteit van de zorg. De kwaliteitscriteria geven zorgaanbieders handvatten om kind- en gezinsgerichte kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Naast de kwaliteitscriteria is de verwijsgids ontwikkeld, omdat veel ouders tijdens, en vooral ook na de behandeling, vast lopen in een woud van hulpverlening. De verwijsgids geeft ouders en professionals inzicht in de beschikbare zorg, ondersteuning en informatie.

Over dit project

In samenwerking met ouders en kinderen zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld, resulterend in aanbevelingen voor professionals en een handvat voor ouders. Er zijn een wegwijzer gemaakt om ouders en professionals de weg te wijzen in de zorg. De kwaliteitscriteria en wegwijzer zijn als proef geïmplementeerd in de regio Utrecht.

Looptijd

1 mei 2015 - 31 augustus 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

VOKK, SKION EN VILANS

Projectleider

Rianne Breman-Gijzen