SamenKracht80+ Header

SamenKracht80+

Over dit project

SamenKracht 80+ is een activerende dialoog, gericht op:
1. Het ondersteunen van tachtigplussers bij het (her)ontdekken en realiseren van persoonlijke wensen op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’;
2. Het erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van de oudste generaties in de eigen woon- en leefomgeving.

SamenKracht 80+ is een groepsactiviteit (‘atelier’) die tachtigplussers een podium biedt om hun wensen en mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar te verkennen, kenbaar te maken aan elkaar en aan professionals en maatschappelijke organisaties en samen uitvoering te geven aan de ideeën die zijn ontstaan. SamenKracht 80+ biedt daarmee een antwoord op de vraag van de oudste generaties om te focussen op fijn leven, vitaliteit, welbevinden en geluk in plaats van op kwetsbaarheid.

In dit FNO project worden SamenKracht-moderators getraind in het organiseren en leiden van Ateliers SamenKracht en in het coachen van deelnemers in vervolgactiviteiten.

Doel van het project

Het doel van ‘Samenkracht80+’ is de kracht van de oudste generaties (kennis, kunde, levenservaring) zichtbaar maken en mobiliseren.

Looptijd

1 september 2016 - 1 september 2018

Activiteiten

Training tot SamenKracht-moderators: Wanneer: De groepstraining wordt 10 maal gegeven. Een training bestaat uit 2 dagdelen.

Wie: Aan de training kunnen deelnemen: professionals en vrijwilligers die enige ervaring hebben in het werken met groepen, kennis/affiniteit hebben met ouderen, beschikken over een netwerk voor de werving van 80+ers voor de Ateliers en voor de vervolgactiviteiten. De trainingen vinden plaats van oktober 2016 tot december 2017. De locatie van de trainingen is verschillend, verspreid in het land.

Doel van de trainingen is het toerusten van professionals en vrijwilligers voor het organiseren en leiden van SamenKracht Ateliers en het coachen van 80+ ers bij vervolgactiviteiten. De SamenKracht Ateliers (bestaande uit initiatief, dialoogbijeenkomsten en vervolgactiviteiten) worden lokaal verankerd. Hiertoe wordt samengewerkt met lokale organisaties op het gebied van welzijn, zorg, wonen, belangenbehartiging.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Woonservicewijken Escamp

Projectleider

Loes Hulsebosch