groepsfoto kamp mei 2018 (2)

Schoolreis voor chronisch zieke kinderen van Openluchtschool De Recon Rotterdam

Doel van het project

Het doel van dit project is om een schoolreis te organiseren voor de chronisch zieke leerlingen van openluchtschool de Recon in de leeftijden van 4 – 20 jaar.  Zaken als het hebben van plezier, het vergroten van de zelfstandigheid en het bevorderen van de sociaal emotionele groei staan hierbij voorop.

Over dit project

Openluchtschool de Recon in Rotterdam is een school voor chronisch zieke leerlingen van 4-20 jaar. Tijdens het schooljaar organiseren we een schoolreis voor de jongste leerlingen en een schoolkamp voor de oudere leerlingen. Omdat onze leerlingen altijd verpleegkundige zorg en begeleiding nodig hebben vanwege hun medische aandoeningen en de te waarborgen veiligheid ( verpleegkundige kosten, aangepast vervoer) zijn de kosten relatief hoog en overstijgen het schoolbudget. De mogelijkheid om onze leerlingen drie dagen uit de rompslomp van hun medische dagelijkse gang van zaken en thuissituatie te halen, ze even met elkaar hun ziekte te doen vergeten en samen te genieten tijdens een schoolreisje is geweldig. Sommige van onze kinderen komen voor het eerst buiten Rotterdam in de echte natuur terecht, aangezien hun gezinssituatie dit soort uitjes (vanwege bijvoorbeeld ziekte of een achterstandsituatie) niet toe laat. Daarnaast ontstaan er altijd mooie vriendschappen tussen de leerlingen. Met de bijdrage van Klein Geluk zijn we in staat voor alle leerlingen een schoolreisje te organiseren.

Looptijd

1 april 2019 - 28 juni 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons