shutterstock_367740026

SeniorenFit in Balans

Over dit project

We willen de huidige valpreventie training ‘In Balans’ geschikt maken voor en samen met migrantendoelgroepen. Tegelijkertijd gaan we samen materialen maken, ontwikkelen en uittesten. Samen met de doelgroepen bespreken we wat de knelpunten zijn om meer te bewegen en kijken we naar oplossingen in de buurt.

Doel van het project

Het belangrijkste doel van dit project is het verbeteren van valpreventie bij migrantensenioren.
Wij willen dit bereiken door samen een begrijpelijke en bruikbare brede valpreventietraining en materialen voor migrantensenioren in heel Nederland te ontwikkelen. Als extra resultaat hopen we dat deelnemers daadwerkelijk meer gaan bewegen en dat eventuele drempels, die er nu zijn om te gaan meer bewegen, worden gesignaleerd en zo mogelijk opgeheven.
Daarnaast is de verwachting dat door dit project migrantensenioren(netwerken), relevante organisaties, belangenbehartigers, zorgaanbieders, en Stadsdeel meer naar elkaar doorverwijzen en meer gaan samenwerken in het verbeteren van de veerkracht van senioren met multiproblematiek.
Bovendien ontstaan er mogelijk via dit project meer laagdrempelige beweegplekken in de Baarsjes voor (migranten)senioren met beperkingen.
De doelgroep bestaat uit bestaande mannen- en vrouwengroepen van vooral Turkse en Marokkaanse oorsprong, en gemengde migrantengroepen (met name uit o.a. Irak, Iran, Bosnië, Suriname) bij verschillende locaties (o.a. buurthuis, buurtkamers) in West-De Baarsjes en in Nieuw-West Slotervaart-Noord. Er is bij de training geen leeftijdsgrens, ook sleutelfiguren doen mee. De meeste migrantensenioren zijn vanaf ca. 55+ binnen de bestaande groepen. Zij hebben last van chronische klachten, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en pijnklachten.

Looptijd

1 juli 2017 - 30 november 2018

Projectlocatie

Nieuw-West
Amsterdam
Nederland

1
Nieuw-West
Amsterdam
Nederland

Contact

Organisatie

Familysupporters

Projectleider

Corrine Kramer

Volg ons