estinea

Sensomotorisch spelmateriaal

Over dit project

Op de dagbesteding/logeerhuis in Aalten is er voor mensen met een ernstig meervoudige beperking vrijwel geen aangepast sensomotorisch spelmateriaal aanwezig. Door intensief gebruik zijn de huidige sensomotorische spelmaterialen versleten, verouderd of defect.

Vrijwilligers, ouders en medewerkers knappen de sensomotorische spelruimte op, om deze vervolgens met nieuw spelmateriaal te kunnen inrichten.

Doel van het project

Sensomotorisch spelmateriaal wordt ingezet ter ontspanning en het ervaren en verbeteren van zintuiglijke waarneming. Het is voor mensen met een ernstig meervoudige beperking heel belangrijk. Dit speciale spelmateriaal is bedoeld om de gevoelens te optimaliseren en het bevordert de dialoog met de begeleider (ouder, fysiotherapeut, bewegingsagoog). Ontwikkelingen worden in een persoonlijk ontwikkelplan gevolgd en geëvalueerd.

Looptijd

1 april 2019 - 23 september 2019

Projectlocatie

Slaadreef 41
Aalten

1
Slaadreef 41
Aalten

Contact

Organisatie

Stichting Vrienden van Estinea

Projectleider

Gerrit Van Veen

Volg ons