foto shake it off

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Shake it off

Resultaten

Er hebben in totaal dertien trajecten plaats gevonden in zeven gemeenten. Er hebben 194 jongeren met chronische aandoening en 227 jongeren vanuit het regulier onderwijs meegedaan. Meer dan 700 kwetsbare mensen zijn een dagje in het zonnetje gezet. Bij alle evenementen waren de jongeren gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie, cadeautjes/prijzen, catering, sfeer en aankleding van het evenement. Ze hebben dit in kleine teams gedaan waarbij iedereen een rol op heeft gekozen die past bij zijn of haar sterke punten. Voorbeelden van rollen zijn: gastvrouw, ober, decorateur, PR-medewerker, kok, praatjesmaker, fotograaf, spelleider, presentator. Activiteiten die jongeren georganiseerd hebben zijn: een muzikale ochtend met demente senioren, een sport- en spelmiddag met kinderen in een asielzoekerscentrum, een circusvoorstelling voor een woongroep van mensen met een verstandelijke beperking, inzamelingsactie van tweedehands Sinterklaascadeautjes voor kinderen van gezinnen bij de Voedselbank en veel verschillende evenementen in verzorgingshuizen, zoals oudhollandse spellen, een quizshow, knutselen, Bingomiddagen, een high tea en zelfs een rollatorrace. Tijdens dit project zijn er een test en eindrapport gepubliceerd.

Over dit project

Het doel van dit project was jongeren van het Mytylonderwijs met een chronische aandoening in hun kracht zetten. ‘Empower from the inside’: dat wat erin zit eruit halen met focus op wat deze jongeren kunnen, wat hun kracht is en hun sterke punten zijn (competentie). Daarbij een verbinding maken met de buitenwereld, met name met hun leeftijdsgenoten. Zij zijn elkaars peers (verbinding). Ze ontdekken via een op maat gemaakt trainingsprogramma hun sterke punten, en zetten samen met jongeren van het regulier onderwijs hun talenten in om iets goeds te doen voor een ander. Dit leidt uiteindelijk tot een sterkere positie van deze jongeren waardoor ze meer invloed hebben op hun eigen leven, geluk en welbevinden (autonomie). Daarbij richt een klankbordgroep zich op maatschappelijke organisaties, lokale en nationale overheid om dit thema te agenderen vanuit de input van de jongeren zelf/van het uitvoeringstraject en worden niet-deelnemende jongeren met een chronische beperking gestimuleerd om deel te nemen aan een jongerenplatform.

Looptijd

1 april 2015 - 31 december 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact