shutterstock_551227891

Silver Screen: ouderen in de hoofdrol

Over dit project

Het Silver Screen project bestaat uit maandelijkse filmactiviteiten op een vaste plek in drie buurten. Het project wordt samen met ouderen, film-deskundigen en medewerkers van een welzijns- of ouderenorganisatie vormgegeven. Ouderen zijn betrokken op verschillende niveaus: als kijkers, denkers en doeners. Kijkers zijn bezoekers van de filmactiviteiten, denkers zijn de ouderen die mee doen aan de projectgroep en werkgroepen, doeners zijn de ouderen die praktische taken hebben zoals gastvrouw/gastheer. We maken gebruik van de ervaringen van het internationale Silver Screen festival. De (speel)films die gedraaid worden gaan over actief ouder worden. De films laten op zien hoe ouderen omgaan met ouder worden. Dit kan via verschillende genres zoals: drama, komedie, tragikomedie, documentaire. Na de film is er gelegenheid voor een hapje en een drankje en een nagesprek. Voor het nagesprek wordt bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige of studenten uitgenodigd. In de werving wordt speciale aandacht besteed aan de doelgroep alleenstaande ouderen met een beperking. Voor de filmactiviteiten worden niet alleen ouderen uitgenodigd maar ook andere generaties. De combinatie van verschillende typen deelnemers draagt bij aan de levendigheid en interactie en geeft mogelijkheden voor nieuwe contacten. In totaal willen we ± 75 ouderen uit de doelgroep bereiken.

Doel van het project

Silver Screen wil contacten in de buurt bevorderen door het organiseren van maandelijkse filmbijeenkomsten.

Looptijd

19 september 2016 - 19 maart 2018

Activiteiten

Activiteit 1:

Lokale werkgroepen ter voorbereiding van de buurt activiteiten.
Vanaf november 2016.
Voor buurtbewoners en beroepskrachten die iets willen betekenen voor buurtbewoners en/of geïnteresseerd zijn in film .
Doel: voorbereiden van de filmbijeenkomsten

Activiteit 2:
Stedelijke werkgroep
Vanaf november 2016

Voor ouderen en beroepskrachten die geïnteresseerd zijn in film en/of ervaring hebben met filmactiviteiten.
Doel: opstellen selectie criteria voor films en selecteren van films ten behoeve van de lokale werkgroepen.

Activiteit 3
Workshop over actief ouder worden en film
December 2016

Voor lokale werkgroepen en stedelijke werkgroep
Doel: meer kennis over actief ouder worden, films en actief ouderen worden als thema in films.

Activiteit 4
Maandelijkse filmbijeenkomsten in de 3 buurten.
Voor ouderen in de buurt en mensen van andere generaties. Vooral gericht op alleenstaande ouderen.
Doel: bewoners gelegenheid geven voor ontmoeting en contact.

Projectlocatie

Amsterdam
Nederland

1
Amsterdam
Nederland

Contact

Organisatie

GGD Amsterdam

Projectleider

Astrid van Ketel