shutterstock_27256336

Sociaal Vitaal

Over dit project

Het doel van Sociaal vitaal is het bevorderen van zelfredzaamheid, veerkracht en sociale verbinding van overwegend alleenstaande, kwetsbare ouderen (65-80 jaar) met een migrantenachtergrond, die onvoldoende lichamelijk actief en eenzaam zijn en een lage sociaal economische status hebben. Sociaal Vitaal wordt bij vier groepen met een migrantenachtergrond uitgevoerd, te weten ouderen met een Molukse achtergrond in Moordrecht en Hoogeveen en ouderen met een Molukse, Indische en Turkse achtergrond in Breda. Wij gaan ervan uit dat 240 ouderen met een migrantenachtergrond deelnemen aan sociaal vitaal. Het programma Sociaal vitaal duurt 14 maanden en maakt gebruik van:
– een persoonlijke wervingsbenadering via het aanbieden van een fysieke fitheidstest;
– een veelzijdig beweegprogramma dat wekelijks wordt aangeboden door geschoolde begeleiders;
– een aantal trainingsmodulen om sociale vaardigheden, weerbaarheid en veerkracht te verbeteren;
– voorlichtingsbijeenkomsten;
– een zelfmanagement training om gedragsbehoud en de borging te bevorderen.
Sociaal Vitaal maakt gebruik van contacten met eerstelijnsinstellingen (huisarts, wijkverpleging, thuiszorg) om ouderen te stimuleren om meer te gaan bewegen en in contact te treden met anderen.
Ouderen met een migrantenachtergrond worden actief betrokken bij de voorbereiding van Sociaal Vitaal, bij de werving, het afnemen van de fitheidstest en uitvoering van het programma. De inbedding in het LSMO netwerk maakt dat Sociaal Vitaal door en voor de oudere wordt uitgevoerd.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocaties

Breda
Nederland

Moordrecht
Nederland

Hoogeveen
Nederland

1
Breda
Nederland
2
Moordrecht
Nederland
3
Hoogeveen
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Ondersteuning Stuurgroep Molukse Ouderen

Projectleider

M. Papilaja