Sociaal Vitaal

Over dit project

Sociaal Vitaal is ontwikkeld door Stichting GALM. Samen met NOOM worden nu op vier plaatsen in Nederland activiteiten georganiseerd voor migrantenouderen. Waar nodig worden aanpassingen gedaan om het programma aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de deelnemende ouderen.
Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding en/of een laag inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering.
In Sociaal Vitaal staan lichamelijke activiteit, sociale vaardigheden, mentale & sociale weerbaarheid en gezondheidsvoorlichting centraal.
Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de deelnemers. Om dit te realiseren ligt de nadruk op:
• het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen
• op het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen
• op het kunnen beschikken over sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Doel van het project

Het project Sociaal Vitaal levert de volgende resultaten op:
– het verbeteren van fitheidseigenschappen zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;
– het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden
en het bevorderen van sociale participatie in de eigen leefomgeving;
– het verbeteren van veerkracht in het omgaan met kwetsbaarheid, zoals het verbeteren van de weerbaarheid in de vorm van het opkomen voor je zelf en het vragen van hulp;
– het verbeteren van gezondheidsvaardigheden voor het behoud van een gezonde en actieve leefstijl.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocaties

Amsterdam
Nederland

Zwolle
Nederland

Zoetermeer
Nederland

Eindhoven
Nederland

1
Amsterdam
Nederland
2
Zwolle
Nederland
3
Zoetermeer
Nederland
4
Eindhoven
Nederland

Contact

Volg ons