specialheroes_facebook

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

Special Heroes

Resultaten

Door het project ‘Iedereen een Sportheld’ is er ruim 10% meer structurele sportparticipatie in het Speciaal Basis Onderwijs. Het hoofddoel was om kinderen structureel te laten sporten en bewegen en hen meer zelfvertrouwen te geven, zich fitter te laten voelen, met het oog op een grotere maatschappelijke deelname en meer zelfregie in hun leven.
Een krachtig project door zijn eenvoud: rondom elk kind bekijken projectleiders van Stichting Special Heroes Nederland op en samen met school en lokale partners hoe ieders talent ontplooit kan worden. Er is een blijvende en versterkte samenwerking met scholen en gemeenten ontstaan en er wordt doorontwikkeld rondom het sportaanbod voor kinderen met een beperking.
Aan het project hebben 34 SBO scholen en 3336 leerlingen mee gedaan: tijdens 130 sportkennismakingsblokken, 16 events. Daarnaast deden we 12 workshops deskundigheidsbevordering.

Over dit project

Special Heroes laat kinderen met een chronische aandoening die Speciaal Basis Onderwijs (SBO) volgen, zelf kiezen met welke sport ze graag kennis willen maken. Tijdens de kennismakingslessen ervaren ze vervolgens zelf hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Door middel van het aanbieden van activiteiten binnen het domein sport komen de kinderen zelf in beweging, ontdekken ze wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat bij ze past. Hierdoor zijn zij in staat hun eigen, actieve, gezonde leefstijl te organiseren. Daarbij leren ze samen te werken met anderen en ontdekken ze wat voor hen belangrijk is om zich fijn te voelen.

Looptijd

1 juli 2016 - 1 juli 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Special Heroes Nederland

Projectleider

Franceline v.d. Geer

Volg ons