Foto 1

Speels Collectief

Over dit project

Speels Collectief is een samenwerkingsverband van twee theatermakers dat theaterworkshops gaat aanbieden op het geïsoleerd gelegen zorgterrein Landpark Assisië. Aan de reeks werkt eigenaar van het terrein en zorgverlener Prisma actief mee.

De workshops zijn open voor iedereen: bewoners van het Landpark (mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met andere indicaties), omwonenden en geïnteresseerden. Zij hebben plezier met elkaar en leren elkaar kennen met theater als middel.

Onderdeel van de reeks zijn vier publieksmomenten. Op deze momenten wordt een specifieke groep uitgenodigd actief of passief deel te nemen.

Doel van het project

Met de reeks theaterworkshops werken de partners aan de volgende doelen:
– bijdragen aan gevoel van welbevinden en sociale participatie van de doelgroep;
– bijdragen aan eigen en elkaars talentverkenning en -ontwikkeling;
– ontmoeting en contact bevorderen tussen mensen met en zonder beperking (zowel kwantitatief als kwalitatief);
– zorgterrein Landpark Assisië ontsluiten en verbinden aan de omliggende omgeving.

Looptijd

14 januari 2020 - 27 oktober 2020

Projectlocatie

Biezenmortel

1
Biezenmortel

Contact

Organisatie

Studio Assisië

Projectleider

Saskia van de Wiel