IMG_4127

Sport Zorgt Special Needs

Over dit project

Iedereen heeft het recht om voor zichzelf op te komen, eigen beslissingen te nemen en een gelukkig leven te leiden. Stichting Special Needs Nederland werkt aan een wereld waar niemand achtergesteld wordt. Sport, bewegen en sociale activiteiten worden ingezet om de doelgroepen die dat nodig hebben extra aandacht te geven, om zo aan zelfvertrouwen te werken en weerbaarheid te vergroten.

Binnen het project Sport Zorgt Special Needs is de doelgroep jeugd van 6 tot 24 jaar met:
– het syndroom van Down;
– of autismespectrum-stoornissen en gedragsproblemen;
– of lichamelijke beperkingen.

Aan de hand van de interventie ‘Sport Zorgt’ en door clinics bij lokale partners zal Special Needs Nederland in 18 maanden 500 jongeren uit de doelgroep bereiken. Van deze groep stroomt 10 tot 15 procent door naar structureel en laagdrempelig aanbod.

De ervaringen zullen worden gebruikt voor de nieuwe interventie Sport Zorgt Special Needs.

Doel van het project

Stichting Special Needs Nederland wil met het project Sport Zorgt Special Needs de structurele (sport)participatie bevorderen van 50 tot 75 jeugdigen.

Subdoelen:
-het bevorderen van de eigen regie door weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten;
-het leren van successen en ontwikkelen van een blauwdruk voor andere plekken.

Looptijd

1 september 2019 - 1 maart 2021

Projectlocaties

Amstelveen

Hoofddorp

Aalsmeer

Amsterdam

Uithoorn

Ouder-Amstel

1
Amstelveen
2
Hoofddorp
3
Aalsmeer
4
Amsterdam
5
Uithoorn
6
Ouder-Amstel

Contact

Volg ons