panoramahomepageFNO

Stichting KDC AandachtsLab

Over dit project

Stichting KDC AandachtsLab opent in januari 2019 een kleinschalig kinderdagcentrum voor Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) kinderen. Een plek met maximale individuele aandacht, waar wordt uitgegaan van mogelijkheden en niet van beperkingen. Zo kunnen de kinderen stapjes maken in hun ontwikkeling welke bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven.

KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris.
Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Denk hierbij aan de bestuurlijke taken (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Raad van Kwaliteit). Maar ook de extra handjes voor wandelen, de boodschappen, het onderhoud aan het pand en tuin etc. Met deze aanpak kan het vaste personeel de uren van de dagbesteding optimaal besteden aan de kinderen.

Naast het stimuleren van de ontwikkeling van EMB kinderen, vergroot KDC AandachtsLab ook hun participatie in de maatschappij en bevorderen we inclusiviteit.

Doel van het project

EMB kinderen zijn op alle terreinen van het dagelijks leven en gedurende de hele dag volledig afhankelijk van anderen. Wij willen dat de kinderen meer gaan bewegen. Naast de medische noodzaak om te bewegen, bevordert beweging ook de lichamelijke gesteldheid. Het wordt gebruikt als middel bij het maken van contact en bewegen als spel en plezier is daarnaast ook nog eens een belangrijke stimulator van de ontwikkeling. Vanwege de beperkingen is het belangrijk om “beweging op maat” aan te bieden.

Looptijd

12 juli 2018 - 31 december 2019

Projectlocatie

Labouchèrelaan 1
Rijswijk
Nederland

1
Labouchèrelaan 1
Rijswijk
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting KDC AandachtsLab

Projectleider

Maud Halkes

Volg ons