Stress- en rookvrije zwangerschap: Een e-health interventie voor vrouwen met (lichte) verstandelijke Header

Stress- en rookvrije zwangerschap

Over dit project

Voor veel mensen is roken ontspanning, zeker in stressvolle tijden. Het is niet eenvoudig om met roken te stoppen, zelfs niet als je zwanger bent en het beste voor je kindje wilt. De e-health-applicatie Stress en Rookvrije Zwangerschap is een interventie voor rokende zwangere vrouwen in een kwetsbare positie – bijvoorbeeld vanwege een verminderd leervermogen en/of een lagere sociaaleconomische status.

Omgaan met stress
Stress- en Rookvrije Zwangerschap richt zich op het aanpakken van een belangrijke factor die het stoppen met roken en het volhouden daarvan in de weg kan staan: stress. Het doel van de persoonlijk afgestemde, zeer laagdrempelige interventie is om vrouwen te ondersteunen in het stoppen met roken. Hierbij vormt het aanbieden van een alternatieve en gezonde manier om met stress om te gaan een belangrijk element.

Rustige ademhaling
Er wordt onder meer gebruik gemaakt van HRV biofeedback die vrouwen ondersteunt in het aanleren van een rustige ademhaling, ook in stressvolle situaties. Het is eenvoudig te leren en lijkt effectief te zijn om stress te verminderen.

Volhouden
Voor de interventie wordt een bestaand prototype van de applicatie doorontwikkeld en afgestemd op deze kwetsbare doelgroep. Het doel is vooral die vrouwen te ondersteunen die moeite hebben om een andere manier van omgaan met stress te bedenken. Het streven is hen zo op weg te helpen dat ze het niet-roken ook na de bevalling volhouden.
Uitkomsten van andere projecten laten zien dat stress bij zwangere vrouwen vermindert met behulp van deze applicatie.

Doel van het project

Het doel is om zwangeren vrouwen te motiveren om te stoppen met roken, hiervoor wordt een bestaand prototype van een app ontwikkeld voor stress-reductie en psycho-educatie aangepast en onderzocht.

Looptijd

2 januari 2017 - 1 juli 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons