Afbeelding winkelwagen3

Supermarktsafari voor mensen met een LVB

Doel van het project

Het doel van dit project is om de Supermarkt Safari-methodiek aan te passen voor mensen met een LVB, de methodiek te beschrijven in een handleiding, circa 10 supermarkt Safari’s te geven volgens een train-de-trainer methode, en een effect- en procesevaluatie uit te voeren. Door kennis en vaardigheden bij te brengen wordt het voor mensen met een LVB mogelijk om zelfstandig boodschappen te doen en daarin eigen keuzes te maken. De scholing tot trainer biedt de mogelijkheid van betekenis te zijn voor een ander.

Over dit project

De Supermarkt Safari bestaat uit een voorlichtingsactiviteit met supermarktrondleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor asielzoekers en vluchtelingen door de GGD Gelderland-Zuid in samenwerking met Pharos. De kwaliteit van leven van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan negatief beïnvloed worden door de afhankelijkheid die men heeft van anderen. Dat kunnen professionele begeleiders zijn, maar ook vrienden en familie die iemand de regie uit handen nemen. Vaak met goede bedoelingen en omdat een cliënt zelf kennis en vaardigheden mist.
Voor mensen met een LVB wordt de bestaande Supermarkt Safari aangepast. De wegwijzer wordt herzien, zodat onderwerpen aansluiten op de wensen van mensen met een LVB. Dit betreft niet alleen kennis over gezonde producten en waar die te vinden zijn in de supermarkt, maar ook hoe je deze kunt aanschaffen met een klein budget. Ook geven zij aan dat het gevoel van eigenwaarde, het zelf iets kunnen doen of van betekenis zijn voor een ander, erg belangrijk gevonden wordt. Daarom wordt ingestoken op een train-de-trainer concept, waarbij deelnemers getraind worden om zelf de Supermarkt Safari aan te kunnen bieden aan anderen. Zo worden mensen met een LVB ingezet om niet alleen hun eigen gezondheid, maar ook die van anderen positief te beïnvloeden.

Looptijd

1 februari 2019 - 31 december 2020

Projectlocatie

Nijmegen

1
Nijmegen

Contact