FOTO TT

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Thuiszitters Tellen

Resultaten

Vanuit het kind- en ouderperspectief is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het aantal leerlingen die vastlopen op school en “thuis” komen te zitten. In 2016 is een landelijk thuiszitterspact afgesloten om het aantal thuiszitters terug te dringen. Het gaat om tienduizenden leerlingen: hoe wordt met verzuim omgegaan door scholen en gemeenten (in bijzonder leerplicht) en waarom zijn er zulke grote verschillen? Kloppen de getallen dan wel die nu als graadmeter voor passend onderwijs worden gehanteerd? En is hier geen sprake van ‘verwaarlozing’ van leerbare kinderen, zeker als onderwijs uitblijft en ze onder de ‘radar’ verdwijnen? Is de samenleving zich bewust van deze onzichtbare thuiszitters en wat de impact is in het leven van een kind, zijn ouders e.a. om geen onderwijsperspectief te hebben? En dat ouders dwangmaatregelen kunnen krijgen vanwege de leerplichtwet? Elk leerbaar kind wat geen onderwijs krijgt, is er één teveel. Dit onderzoek Thuiszitters Tellen, met begeleiding van Universiteit Utrecht en inbreng van ervaringsdeskundigen, heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de aanpak van “thuiszitters”. Daarbij kan het (passend) onderwijs leren van kind- en ouderperspectieven en andere opvoedingspraktijken. Het rapport van dit project wordt binnenkort verwacht.

Over dit project

In 2015 is vanuit Ouderkracht, de werkgroep Thuiszitters Tellen (TT) opgericht, die als doel heeft het bewustzijn te vergroten voor het feit dat er zoveel onnodige thuiszitters zijn in Nederland waar met een beetje goede wil en goede ondersteuning voor de leerling, uitval voorkomen had kunnen worden. Daarnaast heeft TT aandacht vestigen op de schadelijke, zelfs traumatische gevolgen voor een kind en het gezin als het niet meer “gewoon” mee kan doen en langdurig thuis zit in afwachting van een leerplek.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Cooperatie Ouderkracht voor 't Kind

Projectleider

Suzanne Boomsma

Looptijd

1 juli 2017 - 30 maart 2018