re-integratie bij ziekte

Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches

Over dit project

In het project Training en certificering ervaringsdeskundige participatiecoaches gaat Centrum Chronisch Ziek en Werk tien zorg- en sociale professionals met een chronische aandoening of beperking trainen in de ontwikkeling van hun ervaringsdeskundigheid.

Deze mensen volgen een educatief programma, waarna zij met voldoende bagage anderen met vergelijkbare problematiek kunnen helpen. In eerste instantie richt het centrum zich op ervaringsdeskundigen met psychische en psychiatrische beperkingen.

Hoe kun je anderen coachen en adviseren vanuit je ervaringen rondom je ziekte of aandoening, aanvullend op je beroep en professionaliteit? Met andere woorden, hoe kun je groeien in je ervaringsdeskundigheid? Deze vraag staat centraal binnen dit intensieve trainingsprogramma van acht maanden. Met de training verzilveren de deelnemers hun ervaringskennis: zij voegen een extra competentie toe.

Doel van het project

Zowel op individueel niveau, op organisatieniveau, als op beroepsniveau is er een enorme behoefte aan kennis, informatie en begeleiding met ervaringsdeskundige expertise, waarmee chronisch zieken (werknemers en ex-werknemers) opnieuw kunnen participeren in werk en de samenleving, en zich kunnen ontwikkelen.

Looptijd

1 januari 2020 - 31 december 2020

Projectlocatie

Utrecht
Nederland

1
Utrecht
Nederland

Contact

Organisatie

Centrum Chronisch Ziek & Werk

Projectleider

Robbert Janssen

Volg ons