Transitieroute 2

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Transitieroute: projectplan eerste helft 2020

Over dit project

Duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar vaak nog onvoldoende te vinden. De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan van jongeren met een chronische aandoening.

In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende overgang van opleiding naar werk. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren. Een samenvatting van het project vind je hier.

Resultaten

Het project ‘Van opleiding naar werk’ heeft laten zien dat voor het realiseren van een doorlopende overgang vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig is. Daarom is een voorstel gemaakt voor Transitieroutes. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk. Vijf scholen nemen deel aan een regionale pilot om via praktijkgericht onderzoek antwoord te krijgen op de vraag hoe maatwerk transitieroutes voor de doelgroep het beste vormgegeven kunnen worden en hoe effectief de routes in praktijk zijn.

Dit project richt zich op de afwerking van het instrumentarium voor het eerste jaar van de Transitieroute. Deze afronding richt zich met name op de volgende onderdelen:

  • de inrichting van de stage, inclusief de betrokkenheid van regionale partners hierbij;
  • de overgang naar werk;
  • de aanpassing van werkwijze binnen het onderwijs, met daarin aandacht voor de mindset en de registratie van de studenten;
  • de werkafspraken met regionale partners, over inzet van (stage)bedrijven en jobcoaching;
  • de verwerking van de opbrengsten uit het eerste jaar in een overdraagbare Toolbox.

Doel van het project

De doelstelling van de Transitieroute is om mbo-jongeren met ondersteuningsbehoefte gedurende twee jaar te begeleiden van opleiding naar werk. Daarvoor wordt nu in vier regio’s samen met jongeren een werkzame en overdraagbare methodiek ontwikkeld en uitgetest. Het beoogde resultaat is dat jongeren succesvoller worden in de overgang van school naar duurzaam werk. Het voorliggende projectplan zorgt voor de uitwerking van het instrumentarium voor het eerste jaar.

Looptijd

1 januari 2020 - 31 juli 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact