102.279 (1)

Uitbouw Gezond Natuur Wandelen in Noord-Holland en Friesland

Over dit project

Het doel van de Stichting Gezond Natuur Wandelen is: een wandeling dicht bij huis voor iedereen die meer of weer wil gaan bewegen. Gezond Natuur Wandelen bevordert het wandelen in de natuur of het groen in de stad voor minder-actieve mensen, door het aanbieden van gratis wekelijkse wandelingen. Door te bewegen, in contact te komen met de natuur en sociale contacten, worden de gezondheid en het welzijn van de deelnemers vergroot. De wandelingen zijn gratis en elke week op dezelfde locaties en tijden. Met name alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking, hebben baat bij de laagdrempelige wandelingen.

Looptijd

1 februari 2017 - 15 november 2018

Resultaten

Gezond Natuur Wandelen heeft in de provincies Noord-Holland en Friesland het netwerk van natuurwandelingen uitgebreid met tien gemeenten per provincie. 800 tot 1200 ouderen zijn gaan wandelen, op 30 locaties. Alle wandelingen zijn na afloop van het project verzelfstandigd met een lokale coördinator.

Het is een eenvoudig, maar sterk concept, waar iedereen zich achter kan scharen, mede door goede communicatie en aansluiting bij bestaande wandelconcepten. De vrijwillige begeleiders van de wandelingen en de coördinatoren per locatie zijn veelal ouderen. Dit spreekt de wandelaars uit de doelgroep aan. Het betrekken en informeren van lokale en provinciale ouderenbonden werkte goed. Samenwerking met en inzet van alle provinciale en lokale gemeentelijke partijen was een belangrijke succesfactor.

Er is een handige website gemaakt, waar je op de kaart kunt opzoeken welke wandeling er bij je in de buurt is.

  • 102.279 (2)
  • 102.279 (1)
  • 102.279 (3)

Projectlocaties

Noord-Holland

Friesland

1
Noord-Holland
2
Friesland

Contact

Organisatie

Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland

Projectleider

Ronald van Zon