logo_US_RGB_verloop

Leeftijdscategorie jongeren: 4-25 jaar

Uniek Sporten

Resultaten

Fonds Gehandicaptensport is gestart met de landelijke uitrol van het platform Uniek Sporten. Meer dan 180 gemeenten verdeeld over 23 regio’s hebben ze kunnen aansluiten op het platform. Daarnaast konden ze ook 35 start-en stimuleringssubsidies verstrekken aan verenigingen en stichtingen om ze zo te ondersteunen in het starten of doorontwikkelen van hun aanbod voor jongeren met een fysieke dan wel chronische handicap. Ze hebben ook gewerkt aan het versterken van het aanbod en de vindbaarheid van sport in de buurt voor jongeren met een handicap.

Uniek Sporten is inmiddels bijna in elke gemeente en provincie een feit, bijna 600.000 mensen een handicap (unieke bezoekers) hebben sinds de lancering van het vernieuwde platform in september 2017 hun weg weten te vinden naar Uniek Sporten. Vanaf 2019 is Uniek Sporten onderdeel van het sportakkoord en bouwen ze samen met gemeenten, sportservices, samenwerkingsverbanden, NOC*NSF, VWS en iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het verlagen van de drempels tot sport. Met maar één doel: de sportparticipatie van mensen met een handicap (35%) gelijkwaardig maken aan die van de valide mens (59%) en ervoor zorgen dat gehandicaptensport vanzelfsprekend wordt in Nederland.

Over dit project

Het doel van dit project was om de vindbaarheid en zichtbaarheid te vergroten van onder meer sport voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Dit door een online platform voor de gehandicaptensport te realiseren met één naam, één logo op één locatie. Fonds Gehandicaptensport werkte hierin samen met WMO regio’s en Sportloketten. De doelstelling om eind 2017 minimaal 20 van de 43 WMO regio’s aan te sluiten is inmiddels al ruim behaald. Vanuit het project worden ook bestaande sportverenigingen en andere lokale sport- en beweegaanbieders versterkt door middel van het verstrekken van een start- en/of stimuleringssubsidie, zodat het ontwikkelen of verbeteren van aangepast sportaanbod wordt gestimuleerd.

Looptijd

1 juli 2015 - 30 maart 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Fonds Gehandicaptensport

Projectleider

Karin de Graaf