Vaals Ontmoet Header

Vaals Ontmoet

Over dit project

Bij Vaals Ontmoet ligt de focus op ontmoeten: het zien en benutten van eigen mogelijkheden en van bestaande lokale initiatieven. Relevante partners uit onderwijs, gemeente en zorg werken samen met gezinnen aan interventies op het gebied van overgewicht, roken, alcoholgebruik, voeding, bewegen en gezondheid.

Hoe worden de problemen ervaren en hoe zou het anders kunnen? Samen met de gezinnen en partners in Vaals werkt het project aan het verbeteren van de basisbehoeften. In werkgroepen gaat de doelgroep met elkaar in overleg. Vervolgens gaan zij samen aan de slag met concrete activiteiten. Zo worden verbeterpunten helder en vergroot de zelfredzaamheid van de gezinnen in achterstandssituaties.

Daarnaast is Vaals Ontmoet gericht op het versterken van bestaande netwerken. Het idee is dat de gezinnen en de professionals van bijvoorbeeld basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, JGZ, de wijkagent en woningstichting elkaar weten te vinden. Zo kunnen zij gezamenlijk activiteiten opzetten die de gezinssituaties verbeteren.

Bij de start van het project waren veel gezinnen terughoudend in het organiseren van bijeenkomsten of een evenement. Steeds vaker nemen zij nu deze taken over. Zij weten de professionals in de wijk, maar vooral ook elkaar, beter te vinden. Inmiddels zijn drie overleggen georganiseerd, waarbij de opkomst steeds hoger is. Onder meer een overleg over een buurtfeest tijdens burendag en samenwerken in de ruilwinkel. De hoge opkomst en de lovende woorden van de professionals zijn een succeservaring en werken motiverend voor de gezinnen om aan de slag te gaan met nieuwe activiteiten.

Doel van het project

Het vergroten van de oplossingskracht van gezinnen in achterstandssituaties in Vaals, waardoor de ervaren gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van de gezinnen zal verbeteren.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Artikel en filmpje

Projectlocatie

Vaals

1
Vaals

Contact

Organisatie

Universiteit Maastricht

Projectleider

Stef Kremers, Marjolein Wassenberg

Volg ons