Foto jong en oud jow bij persbericht

Veerkrachtig Oud met Jong

Over dit project

Stichting JOW! (Jong met Oud Welzijnsinitiatief) maakt koppelingen tussen een oudere en een jongere om samen op te trekken. Van tuinieren tot sporten, van computerhulp tot belastingaangiftes en van tandartsbezoek tot samen winkelen. Elke koppeling is erop gericht het sociale netwerk van de oudere te vergroten, het gevoel van eenzaamheid te verkleinen en de oudere geestelijk en fysiek sterker te maken.

Looptijd

1 maart 2017 - 28 februari 2018

Resultaten

JOW! heeft een jaar lang jongeren aan ouderen gekoppeld in de Zwolse wijk de Aa-landen. Hiervoor zetten zij een jongerenteam en een ouderenpanel in. Ook zochten zij intensief de verbinding met andere partijen, zoals het wijkteam en een thuiszorgorganisatie.

Er is contact met ongeveer 800 ouderen. Mantelzorgers worden ontlast door de inzet van de jongeren van JOW! Ouderen uit de beoogde doelgroep zijn betrokken geweest bij het geven van voorlichting aan andere ouderen over het leven met een beperking.

De provincie Overijssel heeft dit project gevolgd en inmiddels zijn ook in Deventer en Enschede projecten gestart. In de hele stad, omdat tijdens het project in de Aa-landen bleek dat de impact van het project zich niet beperkte tot enkel de wijk. Het project zal in Zwolle niet aflopen, want Stichting JOW! kan inmiddels zelfstandig de activiteiten voortzetten.

Er is een app ontwikkeld en er zijn vijf voorlichtings-wervingsvideo’s gemaakt voor de ouderen.

Projectlocatie

Zwolle

1
Zwolle

Contact

Organisatie

Stichting JOW! Zwolle

Projectleider

Joost van Houdt

Volg ons