quote

Vergroten kinderstem medische zorg – Overgezet

Doel van het project

Het doel van dit project is om gezamenlijk kinderadviesraden sterker te maken en borging te garanderen. Samen met ervaringsdeskundige kinderen willen we een gelijkwaardige stem bij ontwikkeling en beleid mogelijk maken in elke ziekenhuis en overige kindzorgorganisaties.

Over dit project

Er zijn ongeveer 20 ziekenhuizen met een grote(re) kinderafdeling die een kinderadviesraad (KAR) hebben gevormd. Een KAR bestaat uit patiënten, ex-patiënten of bijvoorbeeld een broertje, zusje of vriend(in) van een patiënt. De essentie van de KAR is om kinderen te laten meepraten en hen zo vanuit hun eigen ervaring een stem te geven in het zorgproces aan kinderen in de zorgorganisatie. Het doel van dit project is om gezamenlijk kinderadviesraden sterker te maken en borging te garanderen. Dit doen we door op basis van alle beschikbare kennis en expertise in alle ziekenhuizen (en andere kindzorgorganisaties) in Nederland een kwalitatief sterke KAR te installeren, waarin kinderen structureel en op een gelijkwaardige manier meedenken over de zorg en het ziekenhuis, om zo het zorgproces van kinderen te verbeteren. Dit doen we door middel van een faseplan. We richten ons eerst op Fase 1, een pilotfase waarin we een goed beeld willen krijgen van de wensen uit het veld.

Looptijd

1 januari 2020 - 31 december 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Eva Schmidt-Cnossen

Volg ons