Header foto

Vernieuwing schoolplein de Twijn

Over dit project

Onderwijscentrum de Twijn is de afgelopen jaren enorm gegroeid in leerlingenaantal. Deze groei heeft ertoe geleid dat de SO-locatie te vol is geworden. Hierdoor moesten de EMB-leerlingen (ook SO-leeftijd) verhuizen naar de VSO-locatie.

Helaas is het schoolplein op de VSO-locatie niet interessant of uitdagend. De school wil daarom een plein creëren waar de leerlingen veilig kunnen (leren) spelen en op ontdekking uit kunnen, waarbij wordt ingezet op meer groen en sensomotorische speelaangelegenheden die voor alle leerlingen toegankelijk zijn.

Doel van het project

Doel van het project is een schoolplein creëren waar de leerlingen veilig kunnen (leren) spelen en op ontdekking uit kunnen, waarbij vergroening, sensomotorische speelaangelegenheden en transitiemogelijkheden centraal staan.

Looptijd

1 juli 2019 - 30 september 2019

Projectlocatie

Zwolle

1
Zwolle

Contact

Organisatie

Onderwijscentrum de Twijn

Projectleider

Rob Fransen