shutterstock_27256336

GO-WIN: Gezond Oud Worden In Nederland

Over dit project

In Nederland wonen steeds meer ouderen met een migrantie-achtergrond. Deze ouderen hebben vaak te maken met armoede en een slechtere gezondheid en ze beheersen de Nederlandse taal soms minder goed. Ook ervaren ze vaak eenzaamheid, soms vermengt met heimwee naar hun land van herkomst. Oud worden in Nederland overkomt hen, zonder dat ze er bewust voor gekozen hebben of zich erop hebben voorbereid.

Het project ‘GO-WIN: Gezond Oud Worden In Nederland’ zet in op het breed verspreiden van een methodiek die oudere migranten voorbereidt en beter in staat stelt om oud te worden in Nederland. Oudere migranten versterken hun zelfregie en hun sociale netwerk, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

De methodiek is afgeleid van de evidence based Grip & Glans cursus. In een voorgaand project is deze cursus geschikt gemaakt voor en uitgevoerd met migrantenouderen, vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen. In project GO-WIN werd de methodiek geschikt gemaakt voor andere migrantengroepen en voor migrantenmannen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van migrantenouderen speelde hierin een belangrijke rol.

De methodiek omvat het werken met sleutelfiguren en het uitvoeren van een groepscursus. In de groepscursus worden migrantenouderen gestimuleerd om na te denken over oud worden en zich hierop voorbereiden. Ook werken zij aan het vergroten van hun zelfmanagementvaardigheden en het vergroten van ervaren welbevinden.

Looptijd

1 juli 2017 - 1 november 2018

Resultaten

De cursus is 20 maal uitgevoerd in Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Schiedam. 290 Mensen hebben deelgenomen. Deelnemende ouderen waren enthousiast en heel tevreden. Zij waardeerden de cursus gemiddeld met een 8.7. Uit effectonderzoek blijkt dat de zelfmanagementvaardigheden van de deelnemers zijn vergroot en dat zij meer welbevinden ervaren: van een cijfer 6.0 naar een 7.8. Er is een toolkit ontwikkeld, waarmee de methodiek overdraagbaar wordt aan andere professionals.

Bekijk hier de afsluitende nieuwsbrief.

Projectlocaties

Rotterdam
Nederland

Den Haag
Nederland

Schiedam
Nederland

Arnhem
Nederland

1
Rotterdam
Nederland
2
Den Haag
Nederland
3
Schiedam
Nederland
4
Arnhem
Nederland

Contact

Organisatie

Indigo preventie Rijnmond, i.s.m. St. MeSam, Dona Daria, Indigo preventie Haagland, Avant sanare, Indigo Gelderland

Projectleider

Maria Smedts

Volg ons

  • IMG-20171027-WA0004
  • IMG-20171006-WA0000
  • IMG_0846
  • 20170919_211102